This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Overvægtsmøde - virtuelt

Datoer

{{getCountryDateFormat("23/03/2021" + " - " + "23/03/2021", "", "", "at 16:30 - 20:00")}}

Terapiområde: Overvægt
Tilmeldingsfrist: 23. Marts 2021

Bliv opdateret på problematikken, behandlingen og fremtiden inden for overvægt! Eksperter inden for feltet vil klæde dig endnu bedre på til dialog om overvægt med dine patienter.


Alle uddannelsestilbud udbudt af Novo Nordisk Denmark A/S er gratis. Uddannelsestilbuddene må kun benyttes af sundhedspersoner.

(Sundhedspersoner defineres ved lov som læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker og farmakologer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag. Alle andre faggrupper (f.eks. psykologer og lægesekretærer) må ikke deltage i Novo Nordisks uddannelsestilbud pga. denne lovgivning. Reklamebekendtgørelsen § 1, stk. 3.)

Ved spørgsmål til dette arrangement, kan Novo Nordisk Denmark A/S kontaktes her.