This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Ny agenda: Masterclass for konsultationssygeplejersker

Vores masterclass er for dig, der er konsultationssygeplejerske, erfaren og fagligt velfunderet inden for behandling af svær overvægt og/eller type 2-diabetes i almen praksis. ​Masterclass i 2023 er med helt nyt program, så du vil få en masse ny viden ved at deltage igen. Kurset varer 2 dage og inkluderer middag og overnatning.

Datoer

{{getCountryDateFormat("07/09/2023" + " - " + "08/09/2023", "", "", "at 14:00 - 19:30")}}

Duration

Location

Pris

Bliv opdateret på det nye og kom i dybden med det kendte
Denne masterclass henvender sig til sygeplejersker, som allerede har stor viden om behandling af svær overvægt og type 2-diabetes, men ønsker at løfte niveauet til nye højder. I sin nye 2023-udgave giver masterclassen dig blandt andet dybdegående viden om holistisk, evidensbaseret og guidelinedrevet behandling af patienter med svær overvægt og type 2-diabetes.

Som noget nyt er en del af undervisningen opdelt i spor, så du kan tilpasse masterclassen til dit daglige arbejdsliv og vælge det, der betyder mest for dig.


Metabolisk syndrom fra A til Z
I 2023 er masterclassen bygget op omkring naturhistorien for det metaboliske syndrom og spænder fra børn/unge med overvægt til den svært syge, ældre og skrøbelige patient med type 2-diabetes samt stadierne derimellem.

Selvom masterclassen kommer omkring hele naturhistorien for det metaboliske syndrom er hovedfokus på forebyggelse og behandling af de mest invaliderende komplikationer og følgetilstande til svær overvægt og type 2-diabetes. Vi går i dybden med de seneste danske og internationale guidelines med særligt fokus på individualiseret stratificering og behandling.


En god vane?
Hos Novo Nordisk synes vi, at det er en god vane at deltage på masterclassen hvert år. Men hvad er en vane, hvordan støtter vi patienter til vaneændringer, og hvordan anvender vi viden om adfærdspsykologi til at hjælpe patienter til at opnå en sundere livsstil? Dét får du svar på i en spændende og engagerende workshop med udviklingsleder, sygeplejerske og coach Glennie Grønne.

Programmet er udviklet i samarbejde med underviserne. Alle cases er udvalgt af underviserne, og Novo Nordisk har ikke haft indflydelse på disse.


Efter kurset vil du kunne:

  • Anvende de seneste danske og internationale guidelines til behandling af personer med kompliceret type 2-diabetes
  • Forstå udviklingen i det metaboliske syndrom og kunne identificere og handle på risikopunkter​
  • Skelne mellem forskellige kardio-metaboliske fænotyper og give evidensbaseret behandling ud fra dette​
  • Forstå fysiologien bag svær overvægt og anvende farmakologisk behandling af overvægt og komplikationer hertil​
  • Forstå psykologiske udfordringer relateret til svær overvægt og diabetes samt anvende adfærdspsykologiske teknikker til at hjælpe dine patienter​

Hvem kan deltage i kurset?

Dette kursus er for konsultationssygeplejersker i almen praksis, der er erfarne og fagligt velfunderede inden for håndtering af patienter med svær overvægt eller type 2-diabetes.


Agenda

Dag 1 (den 7. september 2023)

09:00      Velkomst og introduktion til dagen v/ Novo Nordisk
09:10      Den multisyge patient (inkl. casegennemgang) v/ endokrinolog
09:45      De nyeste guidelines (inkl. casegennemgang) v/ endokrinolog
10:15      Pause
10:30      Hjertekarsygdom og type 2-diabetes v/ endokrinolog og praktiserende læge
11:30      Polyfarmaci og tværfagligt samarbejde v/praktiserende læge
12:00      Frokost
13:00      Diabetesbehandling - fokus på tidlig behandling v/ praktiserende læge
13:45      Prædiabetes - skal det behandles? v/ praktiserende læge
14:15      Pause
14:30      Fysiologi og håndtering af svær overvægt v/ endokrinolog
15:30      Børn og unge med overvægt v/ læge og forsker
16:15      Afrunding v/ Novo Nordisk
18:30      Middag

Dag 2 (den 8. september 2023)

08:30      Introduktion til dagen v/ Novo Nordisk
08:45      Medicinsk overvægtsbehandling i praksis v/ endokrinolog
09:15      Undervisning i spor (inkl. pause)
Spor 1: I dybden med behandling af type 2-diabetes v/ endokrinolog
Spor 2: Overvægtsrelateret komorbiditet og behandling v/ endokrinolog
11:30      Frokost
12:15      Adfærdsændringer, vaneændringer og kommunikation v/ udviklingsleder, sygeplejerske og coach Glennie Grønne
14:15      Afrunding og evaluering v/ Novo Nordisk

Deltagelse i arrangementet er gratis og forbeholdt sundhedspersoner. Sundhedspersoner defineres ved lov som læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.

Arrangementet bliver anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S' opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området.