This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Stormøde for sundhedspersoner i almen praksis

Igen i år inviteres du og dine kolleger i almen praksis til en hel dag med spændende oplæg på højt fagligt niveau. Lad eksperter inden for diabetes, overvægt og følgesygdomme præsentere jer for inspirerende og perspektiverende oplæg med efterfølgende diskussioner og rig mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer med kolleger.

Datoer

{{getCountryDateFormat("09/05/2023" + " - " + "09/05/2023", "", "", "kl. 08:30-17:00")}}

Location

Pris

En hel dag med ny viden, inspiration og netværk
Gennem en række spændende og engagerende foredrag og debatter med førende specialister, når vi vidt omkring med nye perspektiver på moderne behandling.


Du vil gå fra stormødet med ny viden og faglige redskaber inden for hele det kardiometaboliske sygdomsområde, herunder svær overvægt, type 2-diabetes, følgesygdomme samt andre terapiområder.


Undervisningen består af korte, engagerende oplæg efterfulgt af diskussioner mellem både foredragsholdere og deltagere.


Agenda


Programmet for kurset er tilrettelagt i samarbejde med en styregruppe bestående af professor i endokrinologi Filip Krag Knop, praktiserende læge og Ph.D. Morten Charles samt overlæge i kardiologi Tina Ken Schramm. Program bliver snart offentliggjort på denne side og via vores nyhedsbrev.


Deltagelse i arrangementet er gratis og forbeholdt sundhedspersoner. Sundhedspersoner defineres ved lov som læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.


Arrangementet bliver anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S' opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området.