This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Venteliste: Stormøde for sundhedspersoner i almen praksis

Igen i år inviteres du og dine kolleger i almen praksis til en hel dag med spændende oplæg på højt fagligt niveau. Lad eksperter inden for diabetes, overvægt og følgesygdomme præsentere jer for inspirerende og perspektiverende oplæg med efterfølgende diskussioner og rig mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer med kolleger.

Datoer

{{getCountryDateFormat("09/05/2023" + " - " + "09/05/2023", "", "", "at 09:00-17:00")}}

Duration

Location

Pris

En hel dag med ny viden, inspiration og netværk
Gennem en række spændende og engagerende foredrag og debatter med førende specialister, når vi vidt omkring med nye perspektiver på moderne behandling.


Du vil gå fra stormødet med ny viden og faglige redskaber inden for hele det kardiometaboliske sygdomsområde, herunder svær overvægt, type 2-diabetes, følgesygdomme samt andre terapiområder.


Undervisningen består af korte, engagerende oplæg efterfulgt af diskussioner mellem både foredragsholdere og deltagere.


Agenda


Programmet for kurset er tilrettelagt i samarbejde med en styregruppe bestående af professor i endokrinologi Filip Krag Knop, praktiserende læge og Ph.D. Morten Charles samt overlæge i kardiologi Tina Ken Schramm. Foredragsholdere annonceres senere.


09:00      Velkomst
09:15      Kvinders særlige metaboliske risici
Undervejs i livet findes for kvinder særlige risikoforhold, hvor du som behandler skal være opmærksom. Kvinden med PCOS eller infertilitet har forhøjet risiko for metabolisk syndrom og graviditeten inducerer insulinresistens, hvilket er forhold der giver nogle kvinder en ændret metabolisk risiko i deres livsforløb bl.a. i forbindelse med overgangsalderen. I denne session bliver du klædt på til at identificere kvinder med forhøjet risiko og guidet til, hvordan du bedst håndterer dette.
10:45      Pause
11:00      Residualrisiko: Når du tror, patienten er optimalt behandlet…
Selvom blodtryk, lipider og blodsukker er under kontrol hos patienten med diabetes, er risikoen for komplikationer stadig forhøjet. Vi diskuterer, hvordan mikroinflammation, lipidforhøjelse – herunder hypertriglyceridæmi – samt leversteatose bidrager til den øgede risiko for komplikationer, og hvordan de adresseres hos patienten med det metaboliske syndrom.
12:30      Frokost
13:30      Nye diabetesguidelines for type 2-diabetes – Hvad, hvorfor og hvordan?
Vi gennemgår de seneste danske og internationale diabetesguidelines og illustrerer ved hjælp af cases* fra henholdsvis det endokrinologiske, kardiologiske og neurologiske ambulatorium de vigtigste tiltag i behandlingen.
*Cases er udvalgt af oplægsholdere og styregruppe.
15:00      Pause
15:15      Sådan får du patienterne i mål (og undgår at de havner mellem stole)
Bliv specialist i integreret medicinsk behandling og få et succesfuldt sektorsamarbejde. Vi diskuterer, hvornår og hvordan du i almen praksis forholder dig kritisk og konstruktivt til specialisternes anbefalinger og initiativer ved udskrivelsen samt det gode samarbejde omkring henvisninger og rådføring mellem almen praksis, endokrinologi, kardiologi og neurologi.
16:30      Tak for i dag. Vi ses til næste år.

Deltagelse i arrangementet er gratis og forbeholdt sundhedspersoner. Sundhedspersoner defineres ved lov som læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.


Arrangementet bliver anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S' opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området.