This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Grundkursus for konsultationssygeplejersker

Dette grundkursus henvender sig til konsultationssygeplejersker med begrænset erfaring inden for behandling af svær overvægt og type 2-diabetes. Efter kurset vil du blandt andet være i stand til selv at planlægge, igangsætte, monitorere og justere behandlingen for en stor del af dine patienter, samt vurdere hvilke, du skal henvise til endokrinologisk ambulatorie. Kurset består af 2 moduler fordelt på 2 hele dage adskilt af en øvelses- og refleksionsperiode.

Datoer

{{getCountryDateFormat("05/09/2023" + " - " + "05/09/2023", "", "", "at 14:00 - 22:00")}}

Duration

Location

Pris

Overvægt: Konkret viden, du kan bruge

Kurset giver dig en dybdegående forståelse for svær overvægt som sygdomsområde. Desuden får du praktisk anvendelig viden om farmakologisk behandling og adfærdsændringer, så du detaljeret kan rådgive dine patienter med henblik på at opnå forbedret livskvalitet.

Type 2-diabetes: Du bliver selvkørende
Efter kurset vil du selv kunne identificere og risikostratificere patienter med type 2-diabetes og afholde mellemkontroller. Derudover får du viden og værktøjer til selvstændigt at igangsætte og tilpasse multifaktoriel behandling af patienter i grønt eller gult risikoniveau i henhold til de seneste danske guidelines fra 2022.


Undervisning: Teori, sparring og cases
Du kan se frem til en læringsform, hvor teoretisk undervisning suppleres med diskussioner, refleksionsøvelser og cases. Undervejs får du rig mulighed for at stille spørgsmål til underviserne og sparre med de andre deltagere. Underviserne på kurset er praktiserende læger, sygeplejersker, psykologer og endokrinologer.

Programmet er udviklet i samarbejde med underviserne. Alle cases er udvalgt af underviserne, og Novo Nordisk har ikke haft indflydelse på disse.


Efter kurset vil du kunne:

  • Forstå og handle på mange af de underliggende årsager, der er til svær overvægt
  • Anvende den holistiske og evidensbaserede Macklin-metode til at hjælpe personer der lever med svær overvægt gennem de 5 Sund Vægt konsultationer​
  • Identificere, diagnosticere og risikostratificere personer med type 2-diabetes og planlægge behandlingsforløbet​
  • Afholde selvstændige diabeteskonsultationer (opstarts- og mellemkontroller) for patienter med grønt og gult risikoniveau
  • Udføre medicinsk behandling af svær overvægt samt den mindre til moderat komplicerede type 2-diabetes (inkl. injektionsbehandling) samt behandling af risikofaktorer i henhold til de nyeste danske retningslinjer​

Hvem kan deltage i kurset?

Dette kursus er for konsultationssygeplejersker i almen praksis, der har begrænset erfaring med at håndtere patienter med svær overvægt eller type 2-diabetes.


Agenda

Modul 1 (den 5. september 2023)

09:00      Velkomst - Modul 1
09:10      Intro til De 5 trin (inkl. patientcase) v/ endokrinolog og sygeplejerske
09:30      Trin 1: Spørg om lov v/ psykolog
10:00      Trin 2: Anamnese og diagnosticering v/ sygeplejerske og praktiserende læge​
11:00      Pause
11:20      Trin 3: Samtale v/ sygeplejerske, praktiserende læge og psykolog
12:50      Frokost
13:40      Trin 4: Behandling v/ endokrinolog og psykolog
15:10      Trin 5: Opfølgning (inkl. pause) v/ sygeplejerske og psykolog
16:10      Afslutning og forberedelse til Modul 2 v/ sygeplejerske, praktiserende læge, endokrinolog og psykolog
16:40      Tak for i dag

Modul 2 (den 24. oktober 2023)

09:00      Introduktion - Modul 2​
09:15      Type 2-diabetes: Sygdomslære og opsporing v/ endokrinolog
10:00      Medicinsk behandling af type 2-diabetes (inkl. 15 min. pause) v/ endokrinolog
11:30      Risikostratificering og udførelse af mellem- og årskontroller (inkl. workshop) v/ sygeplejerske
12:30      Frokost
13:15      Casebaseret undervisning: Behandlingsvejledninger og guidelines v/ endokrinolog
15:00      Pause
15:15      Workshop: Implementering af det lærte v/ sygeplejerske, praktiserende læge og Novo Nordisk
16:15      Afslutning og plan for opfølgning v/ sygeplejerske, praktiserende læge og Novo Nordisk
16:30      Tak for i dag

Deltagelse i arrangementet er gratis og forbeholdt sundhedspersoner. Sundhedspersoner defineres ved lov som læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.

Arrangementet vil blive anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S' opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området.