This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Grundkursus for sygeplejersker i almen praksis

Dette grundkursus henvender sig til sygeplejersker med et mindre kendskab til behandlingen af svær overvægt og type 2-diabetes, som skal varetage en større del af behandlingsansvaret. Efter kurset vil du blandt andet være i stand til selv at planlægge, igangsætte, monitorere og justere behandlingen for en stor del af dine patienter, samt vurdere hvilke, du skal henvise til endokrinologisk ambulatorie. Kurset består af 2 moduler fordelt på 2 hele dage adskilt af en øvelses- og refleksionsperiode.

Datoer

{{getCountryDateFormat("08/09/2022" + " - " + "13/10/2022", "", "", "at 10:30 - 10:30")}}

Location

Overvægt: Konkret viden, du kan bruge

Kurset giver dig en dybdegående forståelse for svær overvægt som sygdomsområde. Desuden får du praktisk anvendelig viden om livsstilsmæssige, psykosociale og farmakologiske interventionsformer og værktøjer.

Når du har deltaget på kurset, vil du være i stand til at:

  • starte samtalen om overvægt
  • diagnosticere overvægt og følgesygdomme
  • sammen med patienten finde og udarbejde en individuel behandlingsplan
  • forklare patienten hvorfor det er svært at holde et vægttab, og hvordan tilbagefald bedst undgås
  • følge op på udvikling og behandling.

Med ovenstående kompetencer kan du detaljeret rådgive dine patienter med henblik på at opnå forbedret livskvalitet.


Type 2-diabetes: Du bliver selvkørende
Efter kurset vil du selv kunne identificere og risikostratificere patienter med type 2-diabetes og afholde mellemkontroller. Derudover får du viden og værktøjer til selvstændigt at igangsætte og tilpasse multifaktoriel behandling af patienter i grønt eller gult risikoniveau i henhold til de nye danske guidelines fra 2022.


Undervisning: Teori, sparring og cases
Du kan se frem til en læringsform, hvor teoretisk undervisning suppleres med diskussioner, refleksionsøvelser og cases. Undervejs får du rig mulighed for at stille spørgsmål til underviserne og sparre med de andre deltagere. Underviserne på kurset er praktiserende læger, sygeplejersker, psykologer og endokrinologer.

Programmet er udviklet i samarbejde med underviserne.


Praktisk information

Dato og tid
Modul 1: kl. 09:00 - 17:00. Modul 2: kl. 09:00 - 16:45


Længde
2 undervisningsdage (ikke sammenhængende)


Deltagere
Kun for sundhedspersoner, der varetager sygeplejefaglige opgaver i almen praksis.


Pris
Gratis


Agenda

Modul 1

09:00      Velkomst og intro (v/ endokrinolog, sygeplejerske og praktiserende læge)
09:15      Prævalens, udvikling, stigma og følger af svær overvægt (v/ endokrinolog)​​
09:30      Årsagerne til svær overvægt (v/ endokrinolog, praktiserende læge og psykolog)​​
10:00      Pause​
10:15      Guidelines til behandling af svær overvægt (v/endokrinolog og praktiserende læge)​
10:45      Gruppesessioner om interventionsmulighederne: kost & fysisk aktivitet, adfærdsændringer samt farmakologiske og kirurgiske behandlingsmuligheder (v/ endokrinolog, sygeplejerske, praktiserende læge og psykolog)
12:30      Frokost
13:15      Gruppesessioner om interventionsmulighederne: kost & fysisk aktivitet, adfærdsændringer samt farmakologiske og kirurgiske behandlingsmuligheder (v/ endokrinolog, sygeplejerske, praktiserende læge og psykolog)
14:05      Den personlige historie: mødet med den sundhedsprofessionelle i klinikken (v/ person med overvægt)
14:35      Pause
14:50      Forslag til metodisk behandling af svær overvægt i almen praksis​​ (v/ sygeplejerske og praktiserende læge)
15:20      Workshop: individuel behandling og opfølgning (v/ endokrinolog, sygeplejerske, praktiserende læge og psykolog)
16:25      Opsamling, evaluering og forberedelse til Modul 2
16:45      Tak for i dag

Modul 2

09:00      Introduktion til modul 2​ (v/ endokrinolog og praktiserende læge)
09:15      Type 2-diabetes: Sygdomslære og opsporing (v/ endokrinolog)​
10:00      Medicinsk behandling af type 2-diabetes (v/ endokrinolog og praktiserende læge)​
11:00      Pause
11:15      Risikostratificering og udførelse af mellem- og årskontroller inkl. workshop​ (v/ sygeplejerske og praktiserende læge)
12:30      Frokost
13:30      Casebaseret undervisning: Behandlingsvejledninger og guidelines (v/ endokrinolog, sygeplejerske og praktiserende læge) ​
15:15      Pause
15:30      Workshop: Implementering af det lærte​ (v/ sygeplejerske og praktiserende læge)
16:30      Afslutning og plan for opfølgning (v/ sygeplejerske og praktiserende læge)​

Deltagelse i arrangementet er gratis og forbeholdt sundhedspersoner. Sundhedspersoner defineres ved lov som læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.

Arrangementet er anmeldt til - men ikke nødvendigvis godkendt af - Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S' opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området.