This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Metabolisk akademi for læger

Dette nye kursus er for læger i almen praksis, der har interesse i at blive endnu dygtigere til behandling af svær overvægt og type 2-diabetes. Har du en diabetes- eller kvalitetsansvarlig sygeplejerske i din praksis, er I også velkomne til at deltage sammen i kurset som behandlerteam. Kurset strækker sig over 1½ dag og inkluderer middag og overnatning.

Datoer

{{getCountryDateFormat("24/11/2023" + " - " + "25/11/2023", "", "", "at 09:30 - 12:45")}}

Duration

Location

Pris

Overvægt og type 2-diabetes for læger i almen praksis
På kurset vil du gennem teori, cases, refleksionsøvelser og diskussioner få styrket dine evner til at have det faglige og organisatoriske ansvar for diabetes- og overvægtsbehandlingen. Du vil blandt andet skulle arbejde med egne kvalitetsdata og cases. 


Vi kommer omkring hele det kardiometaboliske sygdomsspektrum. Der vil også være et par ekstra faglige godbidder i form af hot topics sessioner med emner udvalgt af underviserne. 

Programmet er udviklet i samarbejde med underviserne. Alle cases er udvalgt af underviserne, og Novo Nordisk har ikke haft indflydelse på disse.


Efter kurset vil du kunne:

  • Anvende de seneste danske og internationale guidelines til behandling af personen med kompliceret type 2-diabetes
  • Forstå naturhistorien for det metaboliske syndrom og kunne identificere og handle på risikopunkter​
  • Have tilstrækkelig viden til at kunne supervisere erfarent klinikpersonale inden for behandling af svær overvægt og type 2-diabetes
  • Anvende risikostratificeringsværktøjer og egne kvalitetsdata til at målrette din kliniks indsats
  • Identificere og forstå dine egne bias samt undgå stigmatiserende adfærd overfor patienter med svær overvægt​

Hvem kan deltage i kurset?

Dette nye kursus henvender sig til læger i almen praksis, der har interesse i at blive endnu dygtigere til behandling af svær overvægt og type 2-diabetes. Har du en diabetes- eller kvalitetsansvarlig sygeplejerske i din praksis, er I også velkomne til at deltage sammen i kurset som behandlerteam.


Agenda

Dag 1 (24. november 2023)

09:30      Velkommen
10:00      Kardiometabolisk crash-course: Sygdomsforståelse, lægemiddellære, guidelines m.m.​​ v/ endokrinologer
11:45      Inspirér din kollega: Risikostratificering af type 2-diabetespatienter, opgavefordeling og uddelegering​​ v/ praktiserende læge
12:45      Frokost
13:30      How are you doing? Lær hvordan du får indblik i egne patient- og kvalitetsdata gennem en demonstration af forløbsprogrammet v/ praktiserende læge
14:30      Dilemmaer i praksis (walk & talk) v/ praktiserende læge og endokrinologer
15:30      Overvægt og prædiabetes: Sygdomsforståelse og farmakologisk behandling v/ endokrinologer
16:30      Pause
17:30      Hot topics v/ endokrinologer og praktiserende læge
19:00      Middag

Dag 2 (25. november 2023)

08:30      Recap fra Dag 1: Hvad har vi lært? v/ praktiserende læge og endokrinologer
09:00      Adfærdsændringer i praksis v/ udviklingsleder, sygeplejerske og coach Glennie Grønne
10:30      Pause
10:45      Svære cases fra almen praksis v/ praktiserende læge og endokrinologer
12:30      Tak for i dag og frokost to go​​​

Deltagelse i arrangementet er gratis og forbeholdt sundhedspersoner. Sundhedspersoner defineres ved lov som læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.

Arrangementet bliver anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S' opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området.