This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

MasterClass for praktiserende læger

Datoer

{{getCountryDateFormat("18/11/2021" + " - " + "18/11/2021", "", "", "at 04:30 - 12:30")}}

Duration

Location


Terapiområde:Diabetes

MasterClass for praktiserende læger har til formål at opkvalificere den gruppe af praktiserende læger, der allerede nu behandler type 2-diabetes på højeste niveau yderligere.


Alle uddannelsestilbud udbudt af Novo Nordisk Denmark A/S er gratis. Uddannelsestilbuddene må kun benyttes af sundhedspersoner.
Kurser med fysisk fremmøde er forbeholdt sundhedspersoner med aktivt arbejde i almen praksis.

(Sundhedspersoner defineres ved lov som læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker og farmakologer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag. Alle andre faggrupper (f.eks. psykologer og lægesekretærer) må ikke deltage i Novo Nordisks uddannelsestilbud pga. denne lovgivning. Reklamebekendtgørelsen § 1, stk. 3.)

Ved spørgsmål til dette arrangement, kan Novo Nordisk Denmark A/S kontaktes her.