This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Sygeplejerske MasterClass 2020

Til dig, der afholder selvstændige konsultationer med type 2-diabetes patienter med komplikationer

Datoer

{{getCountryDateFormat("20/11/2020" + " - " + "20/11/2020", "", "", "kl. 09:00-15:45")}}

Alle uddannelsestilbud udbudt af Novo Nordisk Denmark A/S er gratis. Uddannelsestilbuddene må kun benyttes af sundhedspersoner. 

(Sundhedspersoner defineres ved lov som læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker og farmakologer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag. Alle andre faggrupper (f.eks. psykologer og lægesekretærer) må ikke deltage i Novo Nordisks uddannelsestilbud pga. denne lovgivning. Reklamebekendtgørelsen § 1, stk. 3.)

Ved spørgsmål til dette arrangement, kan Novo Nordisk Denmark A/S kontaktes her.

Målet med MasterClass uddannelsen er at styrke dine evner til at være tovholder og behandle patienter med svær type 2-diabetes, der enten har komplikationer og/eller komorbiditeter, og som ud over at gå til kontrol i almen praksis også går til kontrol i et eller flere ambulatorier på hospitalet.

MasterClass undervisningen er en blanding af teori og praksis med blandt andet casebaseret læring.

TILMELD DIG NU!

Tilmelding til dette møde inkl. forplejning og overnatning er personlig og kan ikke overdrages til eller inkludere andre.
Arrangementet vil blive anmeldt til ENLI inden dets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selvom arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.

Særligt for deltagere fra Bornholm og Færøerne

Hvis du bor på Bornholm eller Færøerne, og ønsker at deltage på dette kursus, tilbyder Novo Nordisk at betale følgende omkostninger:

- flybillet
- evt. overnatning afhængig af muligt rejsetidspunkt

Forudsætningen, for at Novo Nordisk kan betale, er, at fly og hotel bookes af Novo Nordisk. Skriv en mail til tilmelding@novonordisk.com hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet.

Alle øvrige omkostninger ifm. deltagelse i kurset er for egen regning (fx transfer til/fra lufthavn, evt forplejning).