This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at antallet af svært overvægtige i Danmark stiger.

I dag lever næsten 900.000 voksne danskere med et BMI på over 30, hvilket svarer til, at næsten hver femte dansker er svært overvægtig. Andelen med svær overvægt er steget fra 13,6 % i 2010 til 18,5 % i 2021. Stigningen kan ses i samtlige aldersgrupper blandt både mænd og kvinder1. Fortsætter vi som hidtil, vil dette antal formentlig stige markant de kommende år.

 

Svær overvægt er dermed et alvorligt folkesundhedsproblem, som samtidig er en risikofaktor for en lang række sygdomme og tilstande, herunder hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, flere former for kræft, søvnapnø, reproduktionsproblemer og for tidlig død. Svær overvægt er en kompleks, kronisk tilstand, som kan kræve lægelig behandling.

 

Derfor har vi udviklet en værktøjskasse til læger og sygeplejersker i almen praksis med nye redskaber til behandling af svær overvægt. Med afsæt i den nationale behandlingsvejledning og fem specialudviklede trin kan læge eller sygeplejerske sammen med patienten bruge værktøjskassen til diagnosticering, dialog og behandling, så flere personer med svær overvægt kan opnå et varigt vægttab.

 

Se kort introduktionsvideo af værktøjskassen nederst på siden.

 

Ønsker I at booke en introduktion til værktøjskassen, så udfyld bookingformularen nedenfor, så kontakter vi jer for at aftale nærmere.

 

1Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed i ’Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021’ på danskernessundhed.dk