This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Ifølge gældende lov i Danmark er det kun sundhedspersoner* , der kan få adgang til information om receptpligtige lægemidler. Når du registrerer dig med dit autorisationsnummer, kan vi sikre, at du er en sundhedsfaglig person. Det tager kun 2 minutter at registrere sig.

 

Kan vi ikke verificere, at du er sundhedsperson, vil du modtage en mail fra os.

 

Hvis du gerne vil oprette en profil, men ikke kan finde din profession i listen over titler, eller hvis du er medicinstuderende, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.


Du kan læse mere om behandling af dine persondata og dine rettigheder i Information om brug af persondata.
 

*Sundhedspersoner defineres i reklamebekendtgørelsen § 1, stk. 3, som ”læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag