This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.
Læs mere

Nu er der godt nyt på vej til dine patienter med insulinbehandlet diabetes. De nye, intelligente flergangspenne NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus registrerer automatisk information om hver insulindosis, når dine patienter injicerer. Det giver dig et klarere billede af, hvordan en patients injektionsadfærd påvirker blodsukkeret. Og det baner vejen for en mere individuel behandling, hvor du kan træffe beslutninger på basis af præcise injektionsdata.

Efter skift til NovoPen® 6 var ”time in range” (3,9–10,0 mmol/L) øget med næsten 2 timer ved studiets afslutning1.

Efter skift til NovoPen® 6 blev antallet af daglige glemte bolusinjektioner i gennemsnit reduceret med 43 procent1

Ønsker du at bestille fysiske materialer (print) fx til din klinik, kan du bestille dem i vores webshop.

Klik her for at lave et login

1.

Adolfsson, P. et. al. Increased Time in Range and Fewer Missed Bolus Injections After Introduction of a Smart Connected Insulin Pen. Diabetes Technology & Therapeutics. Oct 2020. 709-718. http://doi.org/10.1089/dia.2019.0411

2.

Sommavilla B. et al. A randomized, open-label, comparative crossover handling trial between two durable pens in patients with type 1 or 2 diabetes mellitus. Journal of Diabetes Science and Technology 2011; 5(5):1212–1221.