Ugentlig semaglutid injektion til voksne med type 2-diabetes¹

test

Indikation

Ozempic® er indiceret som et supplement til kost og motion til voksne med type 2-diabetes mellitus, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret.

Monoterapi: når metformin anses for uhensigtsmæssigt på grund af intolerance eller kontraindikationer. Som supplement: til andre lægemidler til behandling af diabetes. For forsøgsresultater vedrørende kombinationer, virkning på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære hændelser og de undersøgte populationer henvises til pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 i det fulde produktresumé.¹

 

Forkortet produktinformation

.cls-1 { fill: none; stroke: #001956; stroke-linecap: round; stroke-miterlimit: 10; stroke-width: 2px; }

Ozempic® reducerer HbA1c op til 20,2 mmol/mol1*

Ozempic® giver vægttab op til 6,5 kg1**

Ozempic® viser 26% relativ kardiovaskulær risikoreduktion1,2***

Stimulerer insulinsekretion og undertrykker glukagonsekretion ved højt blodsukker, og mindsker insulinsekretion uden at hæmme glukagonsekretion ved lave blodsukkerværdier.

Forsinker ventrikeltømning.

Undertrykker glukosemedieret glukosefrigivelse fra lever ved høje blodsukkerværdier.

Reducerer appetit.

Reducerer inflammation.

Gavnlig virkning på plasma lipider og sænkning af systolisk blodtryk.

Let nedsat nyrefunktion: eGFR 90-60 ml/min/1,73m 1

Moderat nedsat nyrefunktion: eGFR 60-30 ml/min/1,73m 1

Svært nedsat nyrefunktion: eGFR 30-15 ml/min/1,73m 1

Ozempic® ugentlig injektion kan tages når som helst i løbet af dagen og uafhængigt af måltider.

Efter 4 ugers behandling med Ozempic® 0,25 mg, vil der være en medicinrest tilbage i pennen. Årsagen til dette er produktionsteknisk, og ikke et tegn på, at medicinen ikke er indgivet korrekt. Opstartspennen bør derfor afleveres på apoteket til destruktion efter brug. 

Ozempic® må ikke anvendes, hvis det har været frosset.

Pennen opbevares med hætten påsat, når pennen ikke er i brug, for at beskytte den mod lys.

  • Før åbning: Opbevares i køleskab ved 2°C til 8°C.
  • Efter åbning: Kan opbevares i 6 uger ved en temperatur på under 30°C eller i køleskab ved 2°C til 8°C.

Ozempic® pennen leveres med 4 stk. NovoFine® Plus 32G 4 mm nåle.

 

 

Ozempic® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får dem.

Mest almindelige bivirkninger er kvalme og diarré.

I kliniske studier blev kvalme rapporteret som værende mild eller moderat og aftagende med tiden.1,5

Kvalme kan afhjælpes ved at:

  • Spise langsomt
  • Drikke rigeligt vand
  • Undgå at spise i nærheden af madlugt
  • Undgå friturestegt, fed eller meget sød mad
  • Spis mindre, mere hyppige måltider
  • Accept af nedsat appetit og tilsvarende indtag af mad derefter

siden den glemte dosis, skal Ozempic® tages, så snart patienten husker det. 

Næste dosis tages på den normale planlagte dag.

siden den glemte dosis, springes den dosis over og Ozempic® tages på den næste planlagte dag.

 

Der må ikke tages en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Information og materialer, som du kan udlevere til dine patienter.

Kom godt i gang med at tage din ugentlige Ozempic® med ”1 gang ugentligt” appen. Få hjælp og støtte med blandt andet påmindelser og mulighed for at notere fremskridt.

GLP-1: Glukagonlignende peptid 1

* Maksimal gennemsnitlig HbA1c-reduktion var 20,2 mmol/mol med Ozempic® 1 mg og 16,5 mmol/mol med Ozempic® 0,5 mg1

** Vægtreduktion på op til -6,5 kg med Ozempic® 1 mg og op til -4,6 kg med Ozempic® 0,5 mg1

*** I SUSTAIN 6 reducerede Ozempic® tillagt standardbehandling risikoen for MACE (kardiovaskulær død, ikke-fatalt myokardieinfarkt eller ikke-fatal apopleksi) med 26% hos patienter med type 2-diabetes og høj kardiovaskulær risiko sammenlignet med placebo i et non-inferiority studie. Tilføjet standardbehandling omfattede oral antidiabetika, insulin, antihypertensiva, diuretika og lipidsænkende behandling.6

1

Godkendt produktresume for Ozempic®.

2

Snorgaard O., Kristensen J.K., Balasubramaniam K. et al. Farmakologisk behandling af type 2-diabetes. 2018 Revision. Guidelines for type 2-diabetes.

3

Andersen A et al. Nat Rev Endocrinol 2018;14:390–403

4

DeFronzo Ralph A. et al. Diabetes. 2009;58:773–795

5

UCSF Medical Center. Diet modifications for nausea and vomiting. http://www.ucsfhealth.org/education/diet_ modifications_for_nausea_and_vomiting. Accessed November 30, 2017.

6

Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844.