Hurtigere insulinrespons ved måltider 

sammenlignet med NovoRapid®1,2*

Indikation

Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn fra 1 år og opefter.1

 

Forkortet produktinformation

.cls-1 { fill: none; stroke: #001956; stroke-linecap: round; stroke-miterlimit: 10; stroke-width: 2px; }

2X hurtigere i kredsløbet sammenlignet med NovoRapid®1,3#

Hurtigere indledende absorption giver bedre PPG kontrol sammenlignet med NovoRapid®1,4

Fleksibilitet i forhold til doseringstidspunkt når der er behov for det1,4‡§

Den anbefalede startdosis hos insulinnaive patienter med type 1-diabetes er ca. 50% af den samlede daglige insulindosis, som fordeles på måltiderne ud fra deres størrelse og sammensætning. Resten af den samlede daglige insulindosis dækkes af basalinsulin. Som en generel regel kan 0,2–0,4 E per kg legemsvægt anvendes til at beregne den samlede daglige startdosis.1

Den foreslåede startdosis er 4 enheder ved et eller flere måltider. Patienten kan selv tilpasse sin dosis med vejledning fra en læge.

Antallet af injektioner og den efterfølgende dosisjustering afhænger af det individuelle glykæmiske mål samt af måltidernes størrelse og sammensætning. Denne vejledning er udarbejdet af Novo Nordisk.

Konvertering fra et andet måltidsinsulinpræparat til Fiasp® kan ske enhed til enhed (1:1). Nøje monitorering af blodglukose anbefales ved skift og i de første uger herefter

Daglig dosisjustering kan overvejes på baggrund af selvmålt plasmaglucose (SMPG) den/de foregående dag(e).

  • Dosis inden morgenmad justeres i henhold til SMPG inden frokost den foregående dag
  • Dosis inden frokost justeres i henhold til SMPG inden aftensmad den foregående dag
  • Dosis inden aftensmad justeres i henhold til SMPG inden sengetid den foregående dag

SMPG

Dosisjustering

       >6,0 mmol/l           

+1 enhed

4,0–6,0 mmol/l

Behold dosis på samme niveau

<4,0 mmol/l

-1 enhed

Husk at skifte injektionssted og nål for hver injektion.

Efter hver injektion skal nålen blive i huden, mens patienten tæller til 10.

Opbevar Fiasp® pennen uden nål på.

Ønsker du at bestille fysiske materialer (print) fx til din klinik, kan du bestille dem i vores webshop.

1

Fiasp® senest godkendte produktresume.

2

NovoRapid® senest godkendte produktresume.

3

Heise T et al. A pooled analysis of clinical pharmacology trials investigating the pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics of fast-acting insulin aspart in adults with type 1 diabetes. Clin Pharmacokinet. 2017 May;56(5):551-559. doi:10.1007/s40262-017-0514-8.

4

Russell-Jones D et al. Fast-acting insulin aspart improves glycemic control in basal–bolus treatment for type 1 diabetes: results of a 26-week multicenter, active controlled, treat-to-target, randomized, parallel-group trial (onset 1). Diabetes Care 2017;40:943–950. doi:10.2337/dc16-1771.