This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

 Materialet må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Novo Nordisk Denmark.

Brugere kan dog frit downloade og udskrive materialet til eget ikke-kommercielt brug på følgende betingelser:

At dokumenterne i det hele forbliver uændrede.
At intet gebyr må tages for privat udlån af materialet.
At ophavsrettighedens indehaver (Novo Nordisk Denmark A/S) udtrykkeligt angives som kilde, og at disse vilkår vedhæftes.
Fremsendes information, oplysninger, knowhow eller lignende til pro.novonordisk.dk, vil sådan information ikke kunne påregne at blive behandlet fortroligt, og Novo Nordisk Denmark A/S forbeholder sig ret til at bruge enhver sådan, f.eks. i forbindelse med rådgivning, forskning, udvikling, markedsføring og salg.

 

2020 Novo Nordisk Denmark A/S.